Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Електронни полици за Гражданската отговорност он лайн

От 1 Юни започва тестовият период на системата за електронни застраховки Гражданска отговорност. От комисията по финансов надзор направиха презентация на системата и демонстрираха възможността да издаването на полиците да става он-лайн и да се отпечатва застрахователният договор. В момента хартиените полици ще могат да се издават до 16.07.2011г. , като паралелно с това може да се издават и електронните полици. В средата на Юли се очаква да премине тестовият период на новата система и да се премине изцяло само на електронни полици.

Като изключим неудобството, което се създава на всички застрахователни агенти и обвързаността на системата с интернет( връзката с който не винаги е постоянна),  въвеждането на системата цели възможно най-добър контрол от страна на Гаранционният фонд и Комисията по финансов надзор, върху броя на застрахованите автомобили. Друго предимство на системата е намаляване на възможността за издаване на застрахователни полици със задна дата. 

Предвижда се системата за електронни полици да се свърже и към регистъра на пътно-транспортните произшествия.Тази връзка ще позволи на по-късен етап, цената на застраховката да е различна в зависимост на това, дали собственика на автомобила е имал ПТП-а и от техният брой. Такава връзка се предвижда се създаде и при оценяването и определянето на цената на застраховка Автокаско. 

Интересен е и плана за разработването на портал, където пътните полицаи ще  могат да проверяват валидността на застраховката с SMS на кратък номер ХХХХ, като услугата ще е безплатна!

 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info