Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Селскостопански Култури

Продукт " Застраховка на селскостопански култури"

Предмет на застраховане

 • Житни и варивни: пшеница, ечемик, овес, тритикале, ръж, лимец, фасул, леща, нахут, ориз, грах за зърно и др.;
 • Маслодайни едногодишни: слънчоглед, соя за зърно, фъстъци, рицин, сусам, и др.;
 • Етерично маслени и медицински: кориандър, рапица, лавандула, роза, бела дона, силибиум, салвия, ким, копър, чувен, лалеманция, бял синап, татул, босилек, резене, анасон, блян, кимион, жълт мак, мащерка, маточина, монарда, ангелика и др.;
 • Царевични: царевица, просо, сорго, захарна тръстика, техническа метла и др.;
 • Зеленчуци, разсад, окопни за семе, полски и в слънчеви оранжерии, бостани, цветя за продажба и за семе и др.
 • Окопни полски, влакнодайни и тютюни;
 • картофи, захарно цвекло, тикви, памук, лен, коноп, и др., едролистни, ориенталски и тютюневи разсади.;
 • Лозя, маточници и лозови вкоренилища;
 • Овощия и овощни разсадници: - ябълки, круши, кайсии праскови, череши, вишни, сливи, дюли, ягоди, малини, капини, фр. грозде арония, касис, орехи, бадеми, лешници, и др.;
 • Многогодишни и едногодишни сяти треви;
 • Селскостопански култури и цветя отглеждани в стъклено-метални оранжерии с отопление;
 • Обект на застраховане при тези общи условия са и новозасадени и/или млади - неплододаващи трайни насаждения.
Не са обект на застраховане:
 • естествени и изкуствени ливади и пасища;
 • гори и полезащитни горски пояси;
 • насаждения с укрепително и мелиоративно предназначение;
 • растения за зелено торене;
 • тополови насаждения;
 • културна върба (ракита);
 • папур.

Застраховани лица
Всички физически и юридически лица.

Покрити рискове
Всички щети, настъпили вследствие на: градушка, буря, проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, наводнение. А също така, измръзване и изтегляне на есенните житни култури.

Непокрити рискове

 • в резултат на земетресения, свличания и срутвания, включително и срутвания в рудниците и галериите на минни и геоложки предприятия;
 • които са резултат на военни действия и/или учения, неприятелско нахлуване, вътрешни смутове и размирици, граждански вълнения, въстания, преврат, стачки и/или локаут, тероризъм, конфискация;
 • които са следствие на умишлени действия от страна на застраховащия и/или застрахования и/или трети лица, независимо дали извършителят е известен;
 • които са резултат на неполагане грижите на добрия стопанин от страна на застрахования или упълномощено от него лице, когато същите не са търговци, по смисъла на Търговския закон;
 • които са резултат на неполагане грижите на добрия търговец от страна на застрахования или упълномощено от него лице, когато същите са търговци по смисъла на Търговския закон;
 • причинени от неправилно напояване и/или от технически неизправни съоръжения, системи и инсталации, в това число: напоителни и отводнителни канали и системи, електрически и отоплителни инсталации в парници и оранжерии, и др.;
 • вследствие на понижаване качеството на реколтата от земеделските култури и насаждения;
 • причинени от полягане на посевите в резултат на продължителни валежи, застояване на водни маси вследствие на тихи, продължителни дъждове, топене на снегове или покачване нивото на подпочвени води;
 • причинени от незастрахователни събития: суша, топли и студени ветрове; болести; неприятели; диви животни и птици; непоникване; естествено отмиране; екологично замърсяване; химически повреди, причинени от прахообразни, газообразни и други вещества, изхвърляни в атмосферата от различни видове производства; неспазване на агротехническите изисквания при отглеждане на селскостопанските култури и насаждения.

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва не по-късно от 20-ти Юни, а за тютюна – до 20-ти Юли на текущата година и се прекратява в обичайното за дадения район време, когато реколтата е трябвало до бъде прибрана, но не по-късно от 20-ти Ноември на текущата година.

Плащане на застрахователна премия

 • Застрахователната премия се определя от застрахователя съгласно неговата Тарифа за застраховане на селскостопански култури и е в зависимост от площите със засети (разсадени) култури и насаждения, договорената застрахователна сума и рисковия клас за съответния район, в който се намира обектът за застраховане.
 • Застрахователната премия се заплаща еднократно в пълен размер при сключване на застраховката, но може да бъде договорено и разсрочено плащане на премията до три вноски, като последната се внася не по късно от 31 август на
 • Ако застрахователният договор е сключен с уговорка за разсрочено плащане на премията, при неплащане в срок на отделна премийна вноска, застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати.

Как и къде се сключва застраховката?
Застрахователният договор може да се сключи във всяка една от агенциите на Евроинс по образец, утвърден от застрахователя, след предварителен оглед на съответните земеделски култури, местности и площи.

Изплащане на щетиv
Стопаните се обезщетяват за размера на претърпяната щета, но не повече от застрахователната сума. Обезщетението се изплаща в срок до петнадесет дни след представянето на всички необходимите документи.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:

 • когато сте нов клиент;
 • когато сте корпоративен клиент;
 • при подновяване на застрахователния договор;
 • при комплексно застраховане;
 • при липса на щети от предходни години.
 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info