Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗД "Булинс"

Компания: ЗД "Бул инс" АД  

Клауза “О” - ОСНОВНО ПОКРИТИЕ:
-  пожар и/или експлозия възникнали по време на експлоатация на МПС;
-  природни бедствия – буря, ураган, удар от мълня градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, падане Върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
-  авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
-  злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои и други химикали;
-  пътно-транспортно произшествие при сблъскване или удар на МПС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора /вкл. в паркирано състояние/. Отваряне на капак или врата на МПС по време на движение.

Клауза “Р” - РАЗШИРЕНО ПОКРИТИЕ
- пожар и/или експлозия възникнали по време на експлоатация на МПС;
- природни бедствия – буря, ураган, удар от мълня градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, падане Върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
- авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
- злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои и други химикали;
- пътно-транспортно произшествие при сблъскване или удар на МПС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора /вкл. в паркирано състояние/;
- отваряне на капак или врата на МПС по време на движение;
- кражба на цялото МПС; нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом; кражба чрез взлом на стационарно монтирано радиооборудване;
- умишлен палеж или взривяване;
- грабеж на цяло МПС.

Клауза “С” - СПЕЦИАЛНО ПОКРИТИЕ
Рисковете по клауза “О” или “Р” за чужбина, по договаряне и изрично упоменати в застрахователната полица.

Клауза “К ”- КРАЖБА ИЛИ ГРАБЕЖ НА ЦЯЛО МПС

Клауза “ВАЛУТНО ИНДЕКСИРАНЕ”
При това разширение застрахователната сума се определя във валута, а обезщетенията се изплащат в левова равностойност по фиксинга на БНБ, валиден за датата на плащането до избран от застрахования курс.

Бонуси, отстъпки и намаления:

При сключване на Застраховка “Зелена карта”, за срока на валидността й, Застрахователя предоставя безплатно покритие за клауза “Р” на територията на Европейския съюз, както и за асоциираните страни. Отстъпки за няколко автомобила. Бонус при подновяване без щети.

НОВО! Можете да сравните цените на вскички застрахователи за застраховка Авто-Каско през нашият нов застрахователен калкулатор. През него вече можете и да поръчате застраховка Авто-каско и он-лайн.

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info