Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info При щета Булинс

При  застрахователно събитие, задължително своевременно уведомете мобилните групи на ЗД „БУЛ ИНС”АД на:

Телефон:  0800 16 668 (БЕЗПЛАТЕН ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА)

За ползване на БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ след застрахователно събитие:

           Телефон: 0896/ 111 999  И  02/ 8380 280

При настъпване на застрахователно събитие „КРАЖБА” и „ПОЖАР” на МПС, веднага уведомете дежурните на ЗД ”БУЛ ИНС” АД на:

         Телефон : 02/ 962 15 08

 Телефон/Факс: 02/ 962 17 89

За получаване на информация за статус на обработка на заведени в ЗД ”БУЛ ИНС” АД щети:
Телефон : 0800 188 77  (БЕЗПЛАТЕН ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА)

 E-MAIL адрес за съгласуване на разходи за ремонт по фактура (Проформи фактури):
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

E-MAIL адрес за изпращане на документи и съгласуване на разходи за ремонт по фактури (Проформи фактури) за събития настъпили в чужбина:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

    При необходимост от получаване на допълнителна информация, съгласуване и за комуникация със специалисти на застрахователя, клиентът или негов упълномощен представител, може да ползва  следните възможности за контакт:

            Телефон/Факс:  02/ 962 17 89 от 9:00 до 17:00ч. в работни дни;                  

            Факс: 02/ 857 66 85, 02/ 957 10 75

            e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info