Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗАД "Армеец"

Компания: ЗАД "Армеец"

Застрахователни клаузи и покрити рискове:

Клауза “М”- (Минимално каско): пожар, експлозия, природни бедствия:
- пожар и/или експлозия, възникноли по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие;
- пожар и/или експлозия, възникноли по време на престой на МПС и неработещ двигател, вследствие на гръм (мълния)
- природни бествия - буря(ураган); градушка; наводнение; проливен дъжд, гръм и мълния, удар на МПС от предмети отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед.

Клауза “Ч” - (Частично каско): пожар, експлозия, природни бедствия, авария: 
- покрива рисковете от  Клауза “М”;
- пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение и/или при включване работа на двигателя при престой;
- авария, произлязла от сблъскване на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия на пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела.

Клауза “Р” – Щети на паркинг
Пълна загуба или частична щета, причинена от друго МПС, човек, животно или предмет в паркирано състояние Клауза “Р” може да бъде сключена само при условия на клауза “П”.

Клауза “К” – Противозаконно отнемане:
-  кражба на цялото МПС;
-  грабеж на цялото МПС;
-  противозаконно отнемане на МПС с намерение на ползване;
Застраховката по тази клауза може да се сключи самостоятелно или в комбинация с клауза “Ч”.

Клауза “З” – Злоумишлени действия на трети лица:
-  злоумишлено действии на трети лица, изразяващи се в механично, химически или друго въздействие върху застрахованото МПС;
-  щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;
-  кражба чрез взлом на фабрично или допълнително монтирана и трайно прикрепена аудиотехника, намираща се вътре в МПС, срещу заплатена допълнително премия. Застраховка по тази клауза може да се сключи само при условията на клауза “П”.

Клауза “П” - (Пълно каско): всички рискове
Покриват се пълна загуба или частична щета от всички рискове по клаузи “М”, “Ч”, “Р”, “К”, “З”.

Клауза “В” – Валутна клауза
По тази клауза Застрахователят фиксира застрахователна сума във валута.

Бонуси, отстъпки и намаления:

- безплатна пътна помощ в случаите на ПТП;
- при наличието на действаща застраховка "Гражданска отговорност за чужбина "Зелена карта", издадена в комбинация със застраховка "Пълно каско" на МПС се предоставя безплатно покритие по Клауза "П" – Пълно Каско /Всички рискове/ за страните членки на ЕС и покритие по клауза "Ч" за останалите страни членки на международното споразумение "Зелена карта" без начисление на допълнителна премия;
-  при "Валутно каско" на леки МПС на възраст над 3 години от датата на производство и до 12 години, “Армеец" предоставя право на ремонт в сервиз на официален вносител, прилагайки завишение на основните тарифни числа в определен размер в зависимост от застрахователната сума.

НОВО! Можете да сравните цените на вскички застрахователи за застраховка Авто-Каско през нашият нов застрахователен калкулатор. През него вече можете и да поръчате застраховка Авто-каско он-лайн.

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info