Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Животни

Продукт "Застраховка на животни"

Предмет на застраховане

 • едри преживни животни;
 • едрокопитни животни;
 • овце и кози;
 • свине за разплод, подрастващи прасета и свине за угояване;
 • ловни и луксозни кучета;
 • птици, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство;
 • кошери с пчели;
 • племенни и състезателни животни;
 • екзотични животни и животни за ценни кожи, отглеждани при интензивни условия;
 • риби, отглеждане във водоеми за интензивно рибовъдство.

Застраховани лица
Всички физически и юридически лица, стопани на изброените видове животни

Покрити рискове
Застрахователят изплаща обезщетение за вреди, причинени от следните рискове:
Основно покритие:

 • смърт или унищожаване, причинени от заразни заболявания;
 • смърт, причинена от природни бедствия или злополука.
Допълнително покритие:
 • смърт от незаразни заболявания;
 • смърт на паспортизирани кучета от заболявания, при убиване по необходимост при заразни заболявания или при смърт, причинена от диви животни;
 • смърт или унищожаване на кошери с пчели;
 • смърт на племенни и състезателни животни, екзотични животни за ценни кожи.

Непокрити рискове

Период на застраховката
Застраховката се сключва за срок от 30 дни до 1 година.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия е процент от застрахователната сума и се определя в зависимост от вида на животните и покритите по договора клаузи. Тя може да бъде внесена еднократно или разсрочено.

Изплащане на щети
Стопаните се обезщетяват за размера на претърпяната щета, но не повече от застрахователната сума. Застрахователното обезщетение се изплаща в срок до петнадесет дни след представянето на всички необходими документи.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:

 • когато сте нов клиент;
 • когато сте корпоративен клиент;
 • при подновяване на застрахователния договор;
 • при комплексно застраховане;
 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info