Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info При щета Армеец

Ако вашият застраховател по застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" или "Застраховка Автокаско" е Армеец, в случай на щета или ПТП е необходимо да уведомите застрахователя на телефон:

За страната
    +359 88 792 24 44
    +359 2 819 08 00
    +359 2 819 09 00


За чужбина
    +49 89 500 70 25 72

 При Застрахователно събитие:

При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховка „Каско“, Застрахованият е длъжен:
-  незабавно да уведоми съответните компетентни държавни органи и да изиска издаване на съответния документ, удостоверяващ събитието;   

- в срок до 2 часа от узнаването за настъпване на кражба или грабеж на МПС, експлозия или пожар, да уведоми застрахователя на посочения в полицата денонощен дежурен телефон 0887 922 444 (включително и в неработни дни) и да подаде писмено уведомление в най-близкия офис в срок до 24 часа;
- в срок до 7 дни от узнаването за настъпване на други застрахователни събития, да подаде писмено уведомление в най-близкия офис на застрахователя;
-  да предостави МПС за оглед и описание на щетите. Огледът на щетите се извършва в офис на ЗАД „Армеец“ или на адрес, посочен от застрахования, в случай че МПС не може да се придвижва на собствен ход;
-  да предостави изисканите от застрахователя документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите.

 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info