Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗАД "Алианц България" АД

 

Пример Изпълнителен директор: Димитър Желев
Адрес: гр. София 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" №59

E-mail:
Сайт: www.allianz.bg

Основано на 22 март 1991 г. Застрахователно и презастрахователно дружество “България” e първото частно застрахователно дружество на българския пазар след повече от 40 години държавен монопол.
ЗАД “България” е ядрото, около което се организира структурата на Холдинг “България”.
На 16.11. 1998 г. е обявено придобиването на 51% от акциите на “България Холдинг” от един от най-големите застрахователи в света Allianz AG – Мюнхен. С това се поставя началото на “Алианц България Холдинг”, а клиентите на дружествата от групата печелят на своя страна една стабилна международна компания и многогодишен опит, разширяване обхвата на покритите рискове, професионализъм и коректност, още по-високи стандарти (съответстващи на международните) за качество на обслужване и управление на всички видове ресурси.

ЗАД “Алианц България” има над 110 представителни офиса в цяла България, от които 37 Главни представителства. Създадена е и мрежа от 3000 високо квалифицирани застрахователни съветници, работещи в областта на общото застраховане, животозастраховането, пенсионното осигуряване, както и с някои банкови продукти.

Уставният капитал на дружеството е в размер на 18.030 млн. лева.

Основен акционер в ЗАД "Алианц България" е "Алианц България Холдинг" АД със 71.51 %, БДЖ държи 11 % от българо-немския застраховател, а ОББ - 4.44 %. Останалите около 13 % се разпределят между множество малки акционери - физически и юридически лица.

ЗАД "Алианц България" е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет в състав:
Надзорен съвет:
Атанас Табов – председател
Максим Сираков
Елена Димитрова
Димитър Гайдаров
Управителен съвет:
Димитър Желев – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Теменуга Ненова – Заместник председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Орлин Пенев – Заместник председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Милен Драгневски – Изпълнителен директор
Атанас Юруков – Изпълнителен директор

Лиценза за извършване на застрахователна дейност ЗАД "Алианц България"  получава на 16.07.1998 година.

Allianz AG е международно призната компания в над 70 страни на всички континенти. С над 110 - годишна история тя се нарежда сред най-уважаваните бизнес партньори, както на големите корпорации, така и на гражданите. 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info