Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Нуждата от застраховка имущество?!?

Зачестилите на последък природни бедствия, карат все повече хора да се замислят върху нуждата от застраховка на имуществото и селско стопанката продукция.
Наред с задължителните застраховки като гражданска отговорност на автомобилиста, здравна и застраховка живот, които се сключват при отпускане на различни заеми, застраховането на имуществото идва като логичен избор за лична сигурност и подсигуряване.

 

Капризите на времето през тази пролет, както и големите щети които нанесоха дъждовете в нашите съседни държави, показват колко е нужна такава застраховка. Повечето български застрахователни компании предлагат гъвкави застрахователни продукти в тази област.

Освен традиционните рискове - Пожар, природни бедствия и аварии, застрахователите дават възможност да се подсигурим в случай на земетресение, кражба с взлом, кражба с използване на специализирана техника, застраховка на движимото имущество, както и щети причинени от токов удар и мълния.
Не на последно място клаузите за застраховане на щети причинени на 3-лица, дава допълнителна сигурност в случай на авария ( най-често теч на вода) когато има големи поражения върху имуществото на съседите.
България и тази година се оказа пощадена от природните стихии и въпреки силните дъждове и градушки, нямаше големи наводнения и щети, както при нашите съседки. Екипа на застраховки.инфо напомня, че навреме направена застраховка, може да спести доста нерви и загуби в неочакван момент.
 
 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info