Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Дженерали България Холдинг АД

 


Председател на Управителния съвет:

Ивайло Йосифов

Адрес: София 1504 ул. ”Княз Ал. Дондуков” 68 София 1504

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт: http://www.generali.bg


Дженерали България Холдинг ЕАД - част от ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

 

 

 

 

Дженерали България Холдинг EАД е част от Generali PPF Holding B.V., който оперира в 14 страни в Централна и Източна Европа. Чрез неговите дъщерни дружества, Generali PPF Holding управлява активи надхвърлящи 12 млрд. евро и обслужва повече от 10 млн. клиенти в региона.

 

Generali PPF Holding B.V. е регистриран в Амстердам, Холандия, като основният организационен център на холдинга е ситуиран в Прага, Чехия. Generali PPF Holding B.V. представлява джойнт-венчър с участие на Assicurazioni Generali S.p.A. (51% дял) и PPF Group (49%).

 

Към момента Generali PPF Holding B.V. чрез Дженерали България Холдинг EАД притежава 99% от Дженерали Застраховане АД, 99% от Дженерали Животозастраховане АД и 77,5% от Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД. Навлизането на Дженерали Груп на пазара в България, е част от стратегията на групата за растеж в международен план.

 

Управление:

Надзорен съвет:

· Г-н Джанлука Колочи

Председател на Надзорния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

· Г-жа Луиза Колони

Член на Надзорния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

· Г-н Юрай Юрчик

Член на Надзорния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

Управителен съвет:

· Г-н Борис Чухран

Председател на Управителния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

· Г-н Зденек Сиручек

Член на Управителния съвет на Дженерали България Холдинг EАД

· Г-н Констанин Велев

Член на Управителния съвет на Дженерали България Холдинг EАД
 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info