Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info "ОЗК" АД

    

            
          Пример
Изпълнителен директор: Александър Личев
Адрес: гр. София 1301, ул."Света София" №7, ет.5
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт: http://www.ozk.bg
 

“Общинска застрахователна компания” АД е основана на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.

Управлението на компанията е едностепенно. Александър Личев е председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “Общинска застрахователна компания” АД.  Моника Георгиева и Веселин Михайлов са членове на Съвета на директорите на дружеството.

За петте години от съществуването си "Общинска застрахователна компания" АД разработи схеми и се специализира в застраховането на публична общинска собственост и имущество на физически лица, без да се отказва и от индустриалните рискове. Компанията има широка продуктова база. От 1999-2003 година “Общинска застрахователна компания” АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места.

В основата на дейността на “Общинска застрахователна компания” АД е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети.

Сред клиентите на “Общинска застрахователна компания” АД са: Столична община, Община Плевен, Община Велико Търново, “Бояна филм” АД, “Булгаргаз” АД, “Газстроймонтаж” АД, “Топлофикация София” АД, Холдинг “Света София”, “Софмил” ООД, “ТОБО” ООД, “Софийска вода” АД, “Метрополитен София” АД, “ЕГИДА СОФИЯ” ЕАД, “Овергаз инженеринг” АД и др.

“Общинска застрахователна компания” АД членува в браншовата организация – Асоциация на българските застрахователи – АБЗ, от 1997 година.

Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.

 

     
 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info