Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗПК "ЛЕВ ИНС" АД

    

    Пример Изпълнителен директор: Стефан Софиянски
Адрес: гр. София 1612, бул. “Цар Борис III” № 41
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт: http://www.lev-ins.com/
 

I. История, лиценз и предмет на дейност
ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД е създадена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България.
ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с решение № 98 на Националния съвет по застраховане. Член е на Асоциацията на българските застрахователи, Съюза за стопанска инициатива на гражданите и на Българо - Израелската Търговско-промишлена палата.
ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД предлага целия спектър на застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане. Компанията е лидер във въвеждането и утвърждаването на новите тенденции в застрахователния бранш и висока култура на обслужване. Като изучава и прилага най-добрите световни практики и отчита българската специфика, компанията предлага на многобройните си клиенти традиционна и нестандартна застрахователна защита.
ЛЕВ ИНС извървя съдържателен път на бързо ръзвитие и се наложи като престижна компания на българския застрахователен пазар. Това се потвърждава от постигнатите резултати, нарастващото влияние и уважение към акционерите на компанията в бизнес средите, особено в областта на сигурността и грижата за живота и здравето на хората.
От 18.08.2006 г. с решение на Комисията за финансов надзор ЛЕВ ИНС получи лиценз и за презастрахователна дейност.
II. Акционери и управление
Основни акционери в дружеството са две реномирани израелски компании -"Рахити Меир Класик" и "Яад Пирзул 1984", известни и ценени в бизнес-средите по света. "Рахити Меир Класик", в съдружие с италиански предприемач, бе обявена за инвеститор № 1 в България за 2003 г.
През 2004 г. "Токуда Банк” АД закупи акции от нашата компания. "Токуда Банк” АД е собственост на д-р Тарао Токуда -притежател на най-голямата болнична верига в Япония с над 180 болнични заведения.
Застрахователна и презастрахователна компания “ЛЕВ ИНС”АД е с двустепенна система на управление. Мениджърският екип и експертите на компанията, са признати висококвалифицирани специалисти с огромен практически опит и престижно образование.

Надзорен съвет
Управителен съвет
Председател – Людмил Лазаров
Заместник председател – Стоян Чаталбашев
Членове – Нурсен Адемова и Весела Георгиева
Изпълнителен директор – Стефан Софиянски

Людмил Лазаров е роден на 17 май 1956г. в гр.Ловеч.
Завършил е Математическата гимназия в гр.Ловеч и Висшия икономически институт “Карл Маркс”, (УНСС), специалност”Организация и проектиране обработката на икономическата информация”.Получил е квалификация икономист организатор,степен ”Магистър”.
Има сертификат за член на вътрешните одитори, сертификат за завършен курс”Ролята на вътрешния одит за управлението, отчетността и контрола в банките” в Прайсуотърхаус Купърс, София, сертификат рег.№257 за завършен курс на обучение”Регулиране и нови продукти” на застрахователния пазар в България от “Нов Български Университет” и сертификат за завършен курс “Атестация на персонала” от АIMS-Numan Capital Bulgaria.
Работил е в Окръжен кооперативен съюз на следните длъжности:
Специалист в направление “Финанси и методология”, гл.специалист в отдел”Планово-икономически’, главен специалист “Финансиране и кредитиране”, гл.счетоводител и председател на ОКС.
Член на Съвета на директорите на ТБ “Хемус”АД.
Бил е търговски пълномощник на Централна кооперативна банка, зам.-председател на ЦКС, ръководител на специализираната служба при ЗПАД “ДЗИ”-Общо застраховане, ЗПАД”ДЗИ”АД и “ДЗИ” Банк.
От 8 декември 2006 година е на работа в ЗПК”ЛЕВ ИНС”АД.

Стефан Софиянски е изпълнителен-директор на компанията от юни 2001г. Завършил е 114та английска езикова гимназия, както и “Финанси” и”Право” в УНСС. Започва работа в Финансова Къща “ВИД – АБВ” ООД като главен дилър “Международни валутни пазари”. През 1996-1997г.работи в Инвестиционен Фонд “Развитие” КДА като началник управление “Парични и капиталови пазари”. Участва в редица семинари, курсове и школи в областта на мениджмънта, финансите и застраховането. Женен е, с две деца. В ЗПК”ЛЕВ ИНС”АД започва през 1998г., 2000-2001 е член на управителният съвет, а от юни 2001г. - изпълнителен-директор.
ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД е петата компания на българския застрахователен пазар за 2005 г. Приходите на компанията надхвърлят 67 милиона, а темпа на развитие е над 100 % годишно.
ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД е основен акционер в лицензираните “Животозастрахователен институт” АД , “Здравноосигурителен институт” АД, Инвестиционен брокер”Фактори”.и “BIG-дружество със специална инвестицинна цел.”
Политиката, която провежда компанията е съобразена със световните стандарти по разпределение на риска. Застрахователният портфейл на ЗПК “ЛЕВ ИНС”АД е презастрахован при световно признати и авторитетни компании като Munich Re, Hannover Re, Lloyd’s, Polish Re, CCR, Liberty Mutual, Alliance Re и др.
Интеграцията на компанията в световното и европейско застрахователно пространство предполага и нов етап в развитието на ЛЕВ ИНС. Компанията разкри АКТИВНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ като перспективна форма на превантивна функция на застраховането, което още повече ще легитимира дружеството като съвременна и атрактивна компания и ще я наложи като водеща у нас.
III. Услуги
ЗПК “ЛЕВ ИНС”АД предлага на своите клиенти високо конкурентни продукти, гъвкави тарифи, разсрочени плащания и перфектно управление на риска. Уникална за българския застрахователен пазар е изградената система за сигурност и превенция на риска. Застрахователният портфейл на ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД е оптимално балансиран и ориентиран както към традиционните за компанията продукти като "Каско", "Гражданска отговорност", "Имущество", така и към новите за българския пазар продукти като различните видове "Финансови рискове" и "Отговорности".
ЗПК “ЛЕВ ИНС”АД е първата у нас, която предлага покритие на риска "Тероризъм", особено актуално след събитията от 11 септември 2001 г. в САЩ и участието на нашата страна в международната антитерористична коалиция.
Компанията се стреми коректно и в кратки срокове да обезщетява клиентите си при настъпили щети.
Чрез “активното застраховане” ЛЕВ ИНС освен стандартното разбиране на “стопанска и здравна защита” и постигане на пакет от застрахователни услуги, създава такава системност на застрахователната защита, която допълнително осигурява състояние на по-пълно физическо, душевно и социално благополучие.
IV. Клиенти
Неоспорим атестат и оценка за надежността и сигурността на ЗПК “ЛЕВ ИНС”АД е наличието на повече от 500 000 клиенти, които довериха на компанията спокойствието на своя бизнес и благополучието на своите семейства и личен живот.
Компанията е горда и със своите големи клиенти, между които са:
• Държавни структури и институции
Народно събрание, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на здравеопазването, Сметна палата, Комисия за регулиране на съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на отбраната.
• Корпоративни клиенти
"Лукойл - Нефтохим" АД, "Кремиковци" АД, АЕЦ "Козлодуй", "Пампорово" АД, “Петрол” АД, “Транскарт” АД, “Евротур Сат ТВ” АД
• Финансово-промишлени холдинги
"Енемона холдинг", "Корпорация Развитие", "Сиконко холдинг" АД, "Армейски холдинг", "Плевен холдинг"
• Банки и лизингови компании
“Банка ДСК” ЕАД, “Обединена Българска Банка” АД, “Българска Пощенска банка” АД, “Токуда Банк” АД, “Евробанк” АД, “Юнитрейд Лизинг”, “Мегатрон Лизинг”, “А2 автомобили”, “HVB Лизинг”ООД, “Порше Лизинг БГ”ЕООД, “ИнтерЛийз” АД, “УниКредит Лизинг”, “Експрес Файненс”, “Ратола Лизинг”,Дженерал Лизинг”, “Райфайзен лизинг”ООД, “ЕFG лизинг”ЕАД, “ДСК лизинг” АД и др.

Финансовата стабилност, професионализма и опита на компанията, както и доверието на многобройните и клиенти са надеждна гаранция за просперитета на ЗПК “ЛЕВ ИНС”АД в бъдеще.

     
 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info