Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗК „Уника“ АД

    

              Пример
                      
Изпълнителен директор: Николай Генчев
Адрес: ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ СОФИЯ 1000 ул. "Уилям Гладстон" № 5
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт: http://www.uniqa.bg/index.html
 

Застрахователна компания "Уника" АД е е учредена на 06.05.1992 година като .Застрахователно и презастрахователно дружество “Витоша” АД  Сред основните акционери са "Дару Финанс" с 67,36 %, 12,95 % държи Асоциацията на българските предприятия за международните превози и пътищата (АЕБТРИ), а като физическо лице, настоящият премиер на България Симеон Сакскобургготски притежава 3 % от капитала. След последното увеличение капиталът на дружеството е 42 200 000 лева.

Лиценз за извършване на общозастрахователна дейност ЗПД "Витоша" АД получава на 14 септември 1998 година.


С решение от 23.03.2007г. на СГС се вписва промяна на наименованието от ЗПД "Витоша " АД на ЗК "Уника " АД.

През м.Юли, 2005г австрийската група UNIQA придобива 20% от акционерния капитал на Витоша от EQUEST, и също така поема отговорност за управление на дружеството. Очаква се дяловото участие на UNIQA да се увеличи на приблизително 51%, на EQUEST – приблизително 49% и под 1% - управляван от физически лица

Структурата на управление на компанията е двустепенна - Надзорен съвет и Управителен съвет.

В Надзорния съвет на ЗК "Уника" АД влизат:
1. Д-р Андреас Брандщетер - председател
2. Георги Абаджиев - зам.-председател
3. Тодор Генчев - член
4. Георги Крумов - член
5. Гералд Мюлер - член

Председател на Управителния съвет е Пол Мориц.
С решение на Финансовия надзор от 09.03.2006 г. за изпълнителен член на Управителния съвет е одобрен Николай Генчев. Член на управителния съвет  и изпълнителен търговски директор е  и Алфред Лугщайн. В съответствие с политиката на компанията, всички членове на Управителния съвет са и изпълнителни директори.


ЗК "Уника" АД е съучредител на Асоциацията на българските застрахователи.

Сред по-големите клиенти на дружеството са Булбанк, курортен комплекс Албена, ДЗУ Стара Загора, големи промишлени предприятия, големи селскостопански производители, чуждестранни представителства и посолства, смесени дружества с чуждестранно участие и др.

Продажбата на застрахователните продукти се осъществява както чрез клоновата мрежа, така и чрез застрахователни агенти, с които са сключени договори за агентство
     
 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info