Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗАД "Виктория"

 Изпълнителни Директори: Данчо Данчев и Жанета Джамбазка

Адрес:  гр. София 1527, ул. „Искър” №69-71

Е-mail: office@victoria-insbg.com

Уебсайт: www.victoria-insbg.com


Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е регистрирано съгласно изискванията на действащото българско законодателство и има всички необходими разрешения и лицензи за работа.
Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” навлезе и заема сериозни позиции на застрахователния пазар у нас. В работата си Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” разчита преди всичко на изключителния професионализъм на всички служители, които са доказани в практиката експерти.
Към 31.12.2013 г. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е със записан капитал 13 826 082 лева, който е изяло внесен чрез левови вноски.
За 2013–2014г. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” има сключени презастрахователни договори с презастрахователни компании, доказани на международния застрахователен пазар, които позволяват предлагането на лицензираните от дружеството застрахователни продукти и реално покритие на рисковете.
Към 31.12.2013 г. Дружеството разполага със собствена търговска мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” има 31 главни агенции, 30 офиси и 38 изнесени работни места, в които работят над 245 щатни служители. В дейността си дружеството използва посредничеството на голям брой застрахователни агенти и брокери.
От месец юли 2007г. основен акционер на дружеството е италианското застрахователно дружество „FATA Assicurazioni Danni” S.P.A., гр. Рим, което притежава 67% от капитала на Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ”.
През месец декември 2013г. е извършена промяна в акционерното участие, като „FATA Assicurazioni Danni S.P.A.”, гр.Рим, Италия е прехвърлило притежаваните акции от капитала на ЗАД „ВИКТОРИЯ” на „Assicurazioni Generali SpA“, гр. Триест, Италия. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е част от една от най-големите застрахователни групи в света - Generali Group.

За първи път през 2014г. ЗАД „ВИКТОРИЯ“ е отличена за социално отговорното си отношение към спорта и различни спортни инициативи през годините и в подкрепа на беззащитните (социално слаби, деца в неравностойно положение и др.) с приза „Златно сърце“ за цялостна благотворителност в каузата благотворителност. 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info