Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗК "Български имоти" АД

 


  

Адрес: гр. София 1408, кв. "Иван Вазов" ул. "Балша" бл. 8
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт: http://www.bulgarskiimoti.bg/

РУМЕН ЯНЧЕВ
Изпълнителен директор и Председател на Управителния Съвет
КЛАУС МЮЛЕДЕР
Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет
Андреас Шобервалтер
Изпълнителен директор и Член на Управителния Съвет
 

История

Застрахователна компания „Български имоти” АД е създадена през 1994 г. с решение на Софийски градски съд от 06.04.1994 г., като компания от общ тип.

На 10.08.1998 г. застрахователна компания „Български имоти” АД получава лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане, съгласно изискванията на Закона за застраховане.

На територията на страната се изграждат 60 офиса с над 300 сътрудници, което позволява да се осъществи бързина и качество в обслужването на клиентите и в изплащане на обезщетенията по щетите.

През ноември 2002 г. най-голямата австрийска застрахователна компания „Винер Щетише Ферзихерунг АГ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” става мажоритарен собственик на застрахователна компания „Български имоти” АД, чрез закупуването на основния пакет от капитала й.

На 08.06.2005 г. на редовното Общо събрание на акционерите на ЗК „Български имоти” АД, основният акционер „Виена Иншуърънс Груп” взема решение да направи инвестиция, в резултат на което размерът на уставния капитал на компанията става 9 308 108 лева.

Акционерният капитал общо за ЗК „Български имоти” АД е структуриран, както следва:

Виена Иншуърънс Груп (ВИГ) - 99,9%
Други лица - 0,1%
От 2007 г. „Виена Иншурънс Груп” притежава две дружества в България – ЗК „Български имоти” АД и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп".

ЗК „Български имоти” АД и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" ще имат общи звена, обслужващи припокриващите се функции в двете компании, но остават да се развиват като самостоятелни дружества и ще се налагат на пазара като отделни търговски марки.

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info