Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗД "Бул инс" АД

 

Пример
Изпълнителен директор: Йордан Кифов
Адрес: гр. София 1000, бул. “Витоша” №17
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт: http://www.bulins.com

ЗД "Бул инс" АД е учредено на 31 август 1995 г., а от 16. 07. 1998 г. е лицензиран застраховател, съгласно изискванията на Закона за застраховането от Националния съвет по застраховане при Министерски съвет. През тези години дружеството се доказа като коректен и сигурен партньор, оправдавайки доверието на своите български и чуждестранни клиенти.

С решение на Общото събрание на ЗД "Бул инс" АД от 30.03.2006 г., капиталът на дружеството е увеличен на 16 млн. лева.

Управлението на дружеството е едностепенно. Съветът на директорите е петчленен като председател е Веселин Ранков, а изпълнителен директор е Йордан Кифов.

Акционери на дружеството са 20 фирми като всяка притежава по 5 % от него. Шест от тях са регистрирани в Кипър, а четири в Люксембург. "Корпател Анщалт", "Раня Анщалт", "Куриса Анщалт" и "Щратикор Анщалт" пък са учредени в офшорна зона Лихтенщайн. Сред българските собственици на "Бел Инс" са "Глони" ООД, "Алфа Диела" ООД, "Вато Интернешнъл БГ", "Карлтън" ООД, "Нове Холдинг" АД и "Еврофутбол" ООД.

Ръководител специализираната служба за вътрешен контрол е Ваня Малчева.

ЗД "Бул инс" АД участва в Български национален застрахователен ядрен пул, създаден през 2001 г. съвместно с другите застрахователни дружества при застраховането на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД по застраховка "Обща гражданска отговорност, покриваща отговорността от ядрена вреда". Дружеството е поело 8,8117 % от риска по застраховката.

ЗД "Бул инс" АД е член на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. Дейността на националното бюро стартира на 01.04.2002 г. и от тази дата Дружеството предлага застраховка "Гражданска отговорност на МПС" /зелена карта/, покриваща отговорността за вреди извън територията на Република България.

През 2003 година ЗД “БУЛ ИНС” АД откри за клиентите си технически център “Тандер”. Предназначението на този център е да повиши качеството на обслужване на клиентите при ликвидация на щетите. В сервиза има ликвидационна служба и салон, в който се оглеждат, предават, ремонтират и получават автомобилите. На място ще бъдат и застрахователя, и приемчика на сервиза, и клиента. Така  се избягват недоразуменията възникнали между страните.

За девет години ЗД "БУЛ ИНС" АД трайно се наложи на застрахователния пазар и непрекъснато утвърждава лидерските си позиции. С реализираните брутни премийни приходи затвърди четвъртото си място на застрахователния пазар, а по застраховка "Автокаско" БУЛ ИНС е безспорен лидер.

Обстоятелството, че все повече клиенти предпочитат услугите на ЗД "Бул инс" АД показва, че усилията на колектива на застрахователното дружество са насочени в правилна насока към постоянно повишаване качеството на обслужване на клиентите - както при сключването на застрахователните договори, така също, а дори и в по-голяма степен, при ликвидацията на щетите и срочното изплащане на обезщетенията по застрахователните събития. 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info