Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗАД "Булстрад" АД

 

Пример

Изпълнителен директор: Румен Янчев
Адрес: гр. София, ул. “Позитано” 5

Сайт: http://www.bulstrad.bg

ЗАД "Булстрад" е основано на 31 юли 1961 година. Идеята за създаването на компанията е да поеме застраховането на български компании и лица в чужбина, а също така да отговаря за презастрахователната политика на страната. От 1967 г. Булстрад има в Лондон смесена фирма - European Reinsurance Brokers, която е Лойдов брокер и чрез нея дружеството осъществява директна връзка с Лондонския и световните презастрахователни пазари. От 1999 г. фирмата е преименувана на European Insurance and Reinsurance Brokers. От 2000 г. Булстрад е мажоритарен собственик в EIRB.

За покриването на специфичните нужди на своите клиенти, Булстрад създава през 1994 г. Булстрад Живот - за различни видове застраховки “живот”, през 1998 г. Булстрад Сървисиз енд Консултинг ЕООД - за осъществяване на стопанска дейност и през 2003 г. – Булстрад Здравно осигуряване АД, преименувано през 2005 г. на Ти Би Ай  Здравно осигуряване АД,  за доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти

През юли 1999 г. Министерстовто на финансите (МФ) продава 31% от акциите на ЗАД "Булстрад" на "Ти Би Ай Холдинг". Акционерният капитал на компанията тогава е бил 4.7 млн. лева. От тогава капиталът е бил увеличаван два пъти и в момента е 19.740 млн. лв.

В средата на месец април 2007 се финализирана сделката, с която ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП придоби мажоритарен дял от акционерния капитал на Булстрад.

Към настоящия момент акционери в застрахователната компания са   ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП  и Ти Би Ай Ейч Сървисиз Груп .

Дъщерни компании на ЗАД "Булстрад" са: "Булстрад Живот" АД (90,09 %), "Булстрад Сървисиз енд Консултинг" ООД (100 %), European Insurance & Reinsurance Brokers Ltd. (EIRB, Лондон)(85 %), "Ти Би Ай Здравно осигуряване" АД(82,72 %).

ЗАД "Булстрад" има над 160 структури за продажба в страната (генерални агенции, агенции, застрахователни центрове и представителства). Застрахователните продукти на компанията се предлагат и в над 500 точки за продажба. В компанията работят 451 служители и повече от 11 000 агенти.

Управлението на компанията е двустепенно - Надзорен и Управителен съвет. Начело на управителния орган е Румен Янчев, който е Изпълнителен директор на компанията, а Зам. изпълнителен директор е Георги Василев. 
Надзорен съвет:

* д-р Карл Финк
* Нисим Царфати
* Павол Бутковски
* Клаус Мюледер
* Тодор Табаков

Управителен съвет:
* Румен Янчев - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор 
* Румяна Миланова - Член на Управителния съвет и Директор на дирекция „Презастраховане”
* Диана Евстатиева - Член на Управителния съвет и Генерален директор на генерална дирекция „Ликвидационна дейност”
* Иван Иванов - член на Управителния съвет

Усилената работа на екипа на дружеството и натрупаният дългодишен опит в застраховането логично доведоха до международно признание на ЗАД "Булстрад" като предпочитан бизнес партньор в България. В момента застрахователната компания членува в много международни и български браншови организации като:
* IUMI (International Union of Marine Insurance) - Международен съюз за морско застраховане  от 1974 г. 
* IUAI (International Union of Aviation Insurers) - Международен съюз на авиационните застрахователи от 1980 г.
* Council of Bureaux - Съвет на бюрата по международното споразумение “Зелена карта” от 1971 г.
* Асоциация на Българските Застрахователи (АБЗ) от 1994 г.
* Българска търговско-промишлена палата
* Фондация "Проф. д-р В. Гаврийски"

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info