Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗАД "АРМЕЕЦ" АД

 


Изпълнителен директор: Румен Георгиев
Адрес: гр. София 1000, ул.“Стефан Караджа” №2
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт: http://www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество “АРМЕЕЦ” е учредено на 9-и април 1996 год., с основни акционери - Министерство на отбраната, Държавен застрахователен институт, ЗПАД “Булстрад” и търговски дружества от системата на Министерство на отбраната.

С решение на Националния съвет по застраховане на 15 юни 1998 год., в съответствие с новия тогава Закон за застраховане, Застрахователно дружество “Армеец” получи лиценз за извършване на застрахователна дейност.

През месец юли 2002 год. "Държавният застрахователен институт"  (ДЗИ) продаде дела си в “Армеец”, който възлиза на 91.92% от капитала на дружеството на “Химимпорт” АД. Министерство на отбраната и негови търговски дружества запазиха акционерното си участие от 8,08 процента.

С решение на общото събрание през юни 2006г. дружеството сменя наименованието си на "Застрахователно и презастрахователно акционерно дружесво Армеец" и увеличава капитала си от 8 590 900лв на 15 019 000лв. Годишното общо събрание на акционерите, състояло се на 21 май 2007 година, реши  печалбата за 2006 г. в размер на 17 497 хил. лв. да се разпредели, като след заделяне на законовите резерви, с печалбата да се увеличи капитала на дружеството.  Капиталът на застрахователя се вдига от 15  019  000 лв. на 30 766 000 лв.

В момента "Химимпорт" АД държи 83,57% от акциите на дружеството, "ЦКБ" АД - 9,06%, а МО - 4,6 на сто.

Капиталът на дружеството е в размер на 30 766 000 лв.

ЗПАД "Армеец" е с двустепенна система на управление - надзорен и управителен съвет. Председател на управителния съвет и изпълнителен директор е Румен Георгиев. Другият изпълнителен директор е Цветанка Крумова. Членове на УС на дружеството са Валентин Димов, Александър Керезов и Володя Войски.

Председател на Надзорния съвет на компанията е "Химимпорт" АД, зам.-председател е Соня Янкулова, а член - "ЦКБ" АД.

Специализирана първоначално като военно-застрахователна компания, застраховаща личния състав и имуществото на Българската армия, ЗПАД ”Армеец” бързо набира скорост и се изявява като коректен и надежден партньор и на голям брой фирми, организации и граждани. През последните години компанията получи лиценз и одобряване на нови видове застраховки и застрахователни продукти, с които покрива цялата гама застрахователни услуги.

ЗПАД "Армеец" има изградена клонова мрежа в цялата страна. Клиентите на дружеството се обслужват в 73 агенции и представителства у нас. 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info