Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗАД " Енергия"

    

                              
Изпълнителен директор: Емил Гаврилов
Адрес: гр. София, бул. "Дондуков" № 33

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт: http://www.allianz.bg/site/page.php?page=energy
 

ЗАД "Енергия" е учредено през 1993 г. от "Национална електрическа компания" ЕАД и "Алианц България Холдинг" АД, които притежават по 50 % от застрахователното дружество. Уставният капитал на компанията е  16 млн. лева.

Структурата на управление  е едностепенна като Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на ЗАД "Енергия" е Емил Димитров Гаврилов.

С разрешение № 20 / 16.07.1998 г. ЗАД "Енергия" получи лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески Съвет.

По размер на застрахователно–техническите си  резерви, ЗАД “Енергия” се нарежда сред най-големите застрахователни компании в България.
Условията на предлаганите от дружеството застраховки са разработени на база международно признати клаузи и съобразени със спецификата на националния застрахователен пазар.
Основен дял от дейността на ЗАД "Енергия" заема имущественото застраховане. В застрахователната съвкупност на Дружеството са включени най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България, АЕЦ "Козлодуй", цялостната електрозарпределителна мрежа, енергоремонтните предприятия, по-голяма част от топлофикационните дружества, всички предприятия от въгледобива, както и редица други индустриални обекти в цялата страна.

Дружеството работи с 41 Генерални представителства и Представителства – собствени и от мрежата на Алианц България Холдинг.

   
 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info