Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Какво представлява стикера и контролния талон за застраховка Гражданска отговорност?

ПримерПример

Стикера и контролния талон за застраховка Гражданска отговорност се издават от гаранционния фонд и служат за допълнителна защита и гаранция, че не сте попаднали на фалшиви фирма/посредник.

На стикера и контролния талон се отбелязва/ чрез перфориране/  датата, до която е валидна застрахователната полица - по застраховката граждаска отговорност на водачите на МПС.

Стикера се състои от 3 части: едната се залепва на полицата - която е за застрахователната компания; Втората част от стикера се залепва върху Контролния талон; Третата част от стикера / най - голямата/ се залепва на предното стъкло на застрахования автомобил. 

Върху Контролния талон се изписват също и регистрационният номер на застрахования автомобил, както и номера на застрахователната полица.

По този начин се гарантира легитимността на полиците и застраховките, както и се подсигурява държавния контрол върху тях. 

 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info