Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Каква е глобата, ако нямам застраховка Гражданска Отговорност?

    Последните изменения на Закона за движението по пътищата от м. юни т.г. предвиждат временно да се отнема свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява без застраховка "Гражданска отговорност" - до предоставяне на сключена валидна застраховка (чл. 171, т. 1, б. е). Съгласно чл. 171, т. 2, буква в), се предвижда временно спиране от движение на автомобила на собственик, който няма задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, до сключването й.

    Освен това, според Кодекса за застраховането,  за липса на застраховка се санкционира не само собственикът, но и водачът на автомобил без „Гражданска отговорност”.

Глобата за физически лица е от 400 лв. до 600 лв., а за юридически - от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение наказанието скача съответно до 2000 лв. и до 10 000 лв.

    Водачът на автомобил е длъжен да носи документ за сключена "Гражданска отговорност" за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке. Освен това, той е длъжен да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикера, който му се дава при сключването на застраховката, и да носи контролен талон към него.

    Когато моторното превозно средство технологично не разполага с предно стъкло и е невъзможно стикерът да бъде залепен на указаното място, той се залепва на застрахователната полица и при проверка се представя заедно с контролния талон.

За липсата на стикер се налага глоба от 50 лв.

Ако не носи със себе си полицата за „Гражданска отговорност”, е заплашен да плати още 10 лв. при проверка на пътя.

 


 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info