Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Как се определя цената на Каско застраховката?

Цената за застраховка авто каско се определя като процент от стойността на автомобила. Действителната стойност на МПС се определя по каталог “ШВАКЕ” на база следните данни: вид, марка, модел и модификация, вид гориво, брой на вратите и местата, работен обем и мощност на двигателя, товароносимост за товарните МПС, година на производство и оборудване. За действителна се приема стойността на МПС по фактура от официален вносител за страната на фирмата производител, ако е издадена до една година преди сключване на застраховката. Крайната сума се определя след оглед на автомобила от експертите. След определена цена на автомобила и премия за застравоващия се добавят / или вадят / различните отстъпки и се получава крайната цена на застраховката каско.

 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info