Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Може ли обезщетение да бъде изплатено на лице, което не е собственик на автомобила, поради факта, че нямам банкова сметка?

Да, ако лицето има нотариално заверено пълномощно, което изрично дава право на лицето да получава застрахователно обезщетение по застраховката на автомобила. Може и да Ви бъде издадена служебна банкова сметка, за което е нужно копие на лична карта и писменото Ви съгласие за направеното копие и откриването на сметка.

Застраховки инфо не носи отговорност, при промяна на условията на застрахователите

 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info