Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Как се завежда щета и какви документи са необходими?

Преди всичко искаме да отбележим, че е възможно всеки застраховател да има допълнителни исисквания при завеждането на щетите. Тук са описани основните стъпки и най-често изискваните документи. За пълна информация, моля свържете с вашият застраховател.

За завеждане на застрахователна претенция по застраховка ГО е необходимо оригинален документ удостоверяващ събитието, свидетелство за регистрация на МПС ( Нотариален АКТ при наличие на пострадал недвижим обект), талон за технически преглед, шофьорска книжка, контролен талон или АКТ, полица гражданска отговорност, полица Каско ако има.

Попълва се в офис на Застрахователя уведомление ( контактите на застрахователите можете да намерите тук), прилага се оригиналния документ удостоверяващ събитието и копие на всички горе описани. След което се издава номер щета и се извършва оглед на пострадалия обект. 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info