Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Какво да направим при ПТП в чужбина?

Какви са мерките, които трябва да предприемем при ПТП в чужда държава-член на системата “Зелена карта”? Много от нас не знаят как да подходят в подобна ситуация и какви са стъпките, които трябва да следват с оглед намирането на изход от тази ситуация. В тази връзка Националното бюро на българските автомобилни застрахователи / НББАЗ/ дава ценни указания, за които е добре да сте информирани в случай на подобно събитие.

Добре е да се запознаете предварително с коя международна компания работи вашият застраховател. Повечето български застрахователи имат международен партньор, към който можете да се обърнете при застрахователно събитие. Информация за партньорите можете да намерите на страниците на застрахователите.

Логичното действие според бюрото е да се обърнете към Пътна полиция в съответната страна. Ако полицията не е посетила мястото на ПТП, ако нямате спор с другия водач относно вината за произшествието, и ако щетите са само материални, можете да съставите Двустранен констативен протокол на бланката на виновния водач.

Съберете всички необходими данни, касаещи ПТП (имена на участниците, свидетели, регистрационните номера на автомобилите-участници в ПТП, номер на застрахователната полица на другия участник и т.н.). Ако е необходимо, потърсете услугите на преводач, преди да подпишете какъвто и да било документ.

Ако вие сте виновният водач трябва да уведомите застрахователната компания, която е издала Зелената ви карта или нейния партньор за чужбина.

Ако вие сте пострадалият, обърнете се към Националното бюро на държавата, в която е възникнало събитието или към застрахователната компания на виновния водач.

Адресът и телефонът на всяко Национално бюро “Зелена карта” са изписани на гърба на вашия сертификат "Зелена карта". 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info