Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Евроинс пуска емисия акции за публично предлагане

euroins Вчера, на заседание на Комисията за финансов надзор, се потвърди  проспекта за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от ЗД “Евроинс” АД. Предлагането е в резултат увеличаване капитала на дружеството, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 28.Ноември.2008 г. Емисията е в размер на 2 499 998 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 4 лв.

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info