Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info "Алианц Нова Европа" продължава своя растеж

Алианц продължава своя растеж в страните от Централна и Източна Европа. До края на първата половина на 2008 г. премиите нараснаха с 10.5% до 2.1 млрд. евро. За второто тримесечие страните от региона са увеличили своя премиен приход с 14.3% до повече от 1 млрд. евро. Тези нива на растеж позволиха на Алинц да запази стабилните си пазарни позиции в региона, въпреки предизвикателствата на икономическите реалности.

"Въпреки че се намираме в сложна пазарна обстановка, ние успяхме да увеличим застрахователните премии през първата половина на 2008 г. Това е ясен знак на доверие от страна на клиентите ни и отразява усилията на нашия търговски подход да развиваме всички канали на продажба в региона. Продължаваме да усъвършенстваме нашия клиентско ориентиран подход.",сподели Вернер Цеделиус, член на борда на Алианц и отговарящ за развиващите се пазари.


Животозастраховане и здравно осигуряване
Животозастраховането и здравното осигуряване отбелязаха премиен приход за първото полугодие на настоящата година на стойност 479 млн. евро. Нарастването е с 12.2%. Сравнено с второто тримесечие на 2007-а, компаниите в "Алинц Нова Европа" през тазгодишния период са покачили премийния си приход с 3.7% до 234 млн.евро. Оперативната печалба от животозастраховането и здравното осигуряване възлиза на 28 млн. евро.

Общо застраховане

Записаната брутна премия за общото застраховане е нараснала през първото шестмесечие на 2008 г. с повече от 21% до 1.6 млрд. евро. Премийният приход през второто тримесечие на 2008 г. се е покачил с 12% до 781 млн. евро, в сравнение със същото тримесечие на 2007 г. Оперативната печалба в общото застраховане надминава планираната, но е спаднала с 9.8% до 129 млн. евро, което е в резултат на увеличените искове, повлияли на целия пазар.

Разрастване
Алианц се е фокусирал върху няколко допълнителни инициативи в региона, за да продължи увеличението на печалбата и разширяването на пазарното си присъствие. Болшинството от тях са основани на променящите се изисквания на клиентите, които все повече търсят силен партньор за планиране на финансовите си потребности.
"Като част от нашата инициатива "Фокус към клиента" продължаваме да търсим начини за улесняване на клиентите при сключване на договори и предлагане на възможно най-пълно портфолио през широката дистрибуторска мрежа. Така ние увеличихме присъствието си в директния бизнес в четири държави от групата на Алианц Нова Европа", коментира Клаус Юнкер, регионален изпълнителен директор за "Алинц Нова Европа".

 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info