Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info КЗК наказа 14 застрахователни компании заради еднакви цени

Пример

Комисията за защита на конкуренцията наложи на 14 застрахователни компании санкция на обща стойност 2 450 000 лева. Комисията санкционира и Асоциацията на българските застрахователи с имуществена санкция в размер 20 000 лева.

Споразуменията между предприятия, както и решенията на сдружения на предприятия, които имат за предмет пряко или косвено фиксиране на цени или на други търговски условия, представляват най-тежкото нарушение на правото на конкуренцията и водят до най-сериозните увреждания на пазара, заявяват от регулатора.

По този начин директно се подменя моделът на ефективната конкуренция със самоограничително съгласувано поведение на участниците на пазара.
В европейската практика е прието, че споразумения или решения с такъв предмет са незаконни сами по себе си, посочват експертите.

По неофициална информация Асоциацията на българските застрахователи няма да приеме наложените санкции. Комисията за защита на конкуренцията наложи три имуществени санкции по 250 000 лв. на ЗПАД “Булстрад” АД, “Застрахователна компания Български имоти” АД и ЗПК “Лев инс” АД, шест санкции по 175 000 лв. на ЗПАД “Алианц България” АД, ЗПАД “Армеец” АД, ЗАД “Виктория” АД, “Дженерали застраховане” АД, “Застрахователно дружество Евроинс” АД и ЗД ”Булинс” АД, три санкции по 150 000 лв. на “Интерамерикан България” ЗЕАД, “Общинска застрахователна компания” АД, “ХДИ” ЗАД и две санкции по 100 000 лв. на ЗК „ДСК Гаранция” и ЗПАД “Енергия”.

Комисията санкционира и Асоциация на българските застрахователи с имуществена санкция в размер 20 000 лева. Предприятията са извършили нарушения на чл. 9, от ЗЗК и по чл. 81. Комисията постанови прекратяването им.

Това е първият случай, в който КЗК прилага директно забраната по чл. 81 от Договора за създаване на европейската общност (ДЕО), поради възможния ефект на Меморандума, върху търговията между държавите членки на ЕС.

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info