Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info “Булстрад” купува дела на Винер Щедтише в “Български имоти”

Извънредното Общо събрание  на акционерите(ОСА) на ЗПАД"Булстрад", състояло се на 28 януари 2008г., взе решение  да сключи сделка за покупка на акции на ЗК "Български имоти"АД и  на ЖЗК "Български имоти"АД от "Винер Щедтише Ферзихерунг АГ Виена Иншуранс Груп", Австрия. Решението е за придобиване на 98.301% от капитала на общозастрахователната компания и  98.354% от капитала на животозастрахователното дружество. Въпреки че ОСА не е коментирало конкретни цени, според оценка от независими оценители  пазарната стойност на 9 167 544 обикновени поименни безналични акции, представляващи 98,301% от капитала на ЗК „Български имоти” АД, е 14 403 063 лева (7 364 169 евро). 98,354% от акциите на ЖЗК "Български имоти" (6 103 271 акции) са оценени на 7 533 916 лева (3 852 030 евро).Очаква се сделката да бъде финализирана до м.май т.г..

 

По предварителна информация обединената компания ще бъде ръководена от сегашния председател на УС и изпълнителен директор на ЗПАД "Булстрад" Румен Янчев.Според осведомени източници Румен Гълъбинов - настоящ изпълнителен директор на ЗК и ЖЗК “Български имоти” , който се очакваше да заеме поста заместник-председател на УС на ЗПАД „Булстрад”, е подал оставка. 

Общото събрание на акционерите избра настоящия главен актюер на "Български имоти"АД Ясен Матеев за  отговорен актюер на ЗПАД "Булстрад". За членове на Надзорния съвет на новото дружество бяха избрани Франц Фукс и Мартин Дивиш от обединеното  ръководство на Виена Иншурънс груп. Те ще заемат мястото на досегашните членове на Надзорния съвет  на ЗПАД"Булстрад" Клаус Мюледер и  Павол Бутковски,които са освободени по тяхна молба.

Очаква се новият мегазастраховател да държи над 20% в общото застраховане и 10% в животозастраховането,което му отрежда лидерското място на застрахователния пазар у нас.

Информация от zastrahovatel.com 

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info